Case: Praktikant kickstarter lagerreduktion og ny procedure for døde-varer-håndtering

Emerson: Lagerværdi reduceret med 10 % på 5 måneder

Produktionsingeniør praktikant Morten Starostka, fra Syddansk Universitet, var hos Emerson Process Management i 5 mdr. og analyserede bl.a. lagerets sammensætning. Den ordreproducerende virksomhed i Næstved har nu fået indsigt i deres egenproducerede varer – og deres indflydelse på lagerbinding og bundlinje.

Resultatet var en lagerreduktion på 10 % på egenproducerede varer, og nye månedlige procedurer der sikrer fokus på døde egen-producerede varer.

 

Optimering af mellem- og færdigvarelager

Mortens praktikopgave var at optimere mellem- og færdigvarelageret. Som led i processen, anvendte Morten ABC Analyzer. Først step var at opdele lageret i egenproducerede og indkøbte varenumre, og herefter dele varenumrene op i varer med aftræk de sidste 12 mdr. og varer med lagerbeholdning uden aftræk.

Analysen viste et tydeligt optimeringspotentiale:

  • 22 % af lagerværdien var bundet i varer med intet aftræk over en 12 mdr. periode.
  • Heraf var 42 % egenproducerede varer og 58 % indkøbte vare.

Gå efter de lavthængende frugter

Emerson analyserede mulighederne, og valgte klogeligt at fokusere der hvor indsatsen havde størst effekt: På egenproducerede færdigvarer. De varer der kunne ombygges til salgbare “standard færdigvarer”, blev identificeret og ombygget. Denne indsats sænkede lagerværdien med 10 % for egenproducerede varer.

Ny procedure: Proaktive rutiner sikrer et sundt lager

Ud over at ombygge døde varer, har Emerson sat øget fokus på udfordringen ved den månedlig evaluering af lageret: Der er skabt mere kommunikation mellem planlægningschefen og salg i forhold til de døde egenproducerede færdigvarer.

For de døde indkøbte varer, er der sat ind på de varer som binder for størstedelen af lagerværdien.

Om Emerson: Emerson Process Management er en global ordreproducerende virksomhed der leverer teknologibaserede produkter og ydelser til hele verden. I Næstved er der fokus det maritime og oceangående skibe. Emerson garanterer reservedele til deres skibe i op til 25 år, og har derfor et stort sortiment af reservedele, som enten er egenproducerede eller indkøbt.  Emerson er ikke kunde hos ABC Softwork, og har på egen hånd skabt de flotte resultater i samarbejde med Morten Starostka.