Damas A/S ser frem til at skære 20% af lagerværdien

Ordreproducerende virksomhed i Faaborg har styr på egenproduktion. Analyser viser at øget fokus på indkøbsstyring vil nedbringe lagerværdien med 1,5 mio. kr, svarende til 20 %.

Lasse Kingo Rasmussen, studerende på Syddansk Universitet, har været i praktik hos Damas A/S i Faaborg og brugt ABC Analyzer til at beregne den optimale lagersammensætning.

Damas A/S er en ordreproducerende virksomhed med udpræget sæsonudsving, som producerer maskiner til optimering af høstudbytte, samt tilbyder løsninger skræddersyet kunders særlige behov.

Praktikopgave: Nedbring lageret
Lasses praktikopgave i foråret 2014 var at udvikle nye styringsforslag, der på sigt vil nedbringe lagerbeholdningen. Første skridt Lasse tog var at dele varelageret op i varenumre med aftræk de sidste 12 mdr. – og varer med lagerbeholdning uden aftræk. Herefter kiggede han på fordelingen mellem egenproducerede og indkøbte varer.

Skæv lagersammensætning understøtter ikke kerneforretning
Analysen viste et tydeligt optimeringspotentiale: Omtrent halvdelen af lagerværdien er bundet i indkøbte varer med intet eller sjældent aftræk. Damas konkluderede hurtigt at det ikke gavner forretningen at lagerføre disse varer som tidligere. Analysen underbyggede derudover at ukurante varer tyngder lageret, og Damas A/S har sat ekstra fokus på et allerede igangsat oprydningsprojekt, der yderligere vil nedsætte lagerværdien.

1,5 Mio. kr. – Nyt styringsforslag skaber besparelsen
Varer med sjældent aftræk, dvs. mindre end 4 uger om året, indkøbes nu efter behov fra uge til uge. Tidligere års store indkøb forsvinder stille og roligt fra lageret, og frigiver kapital. Med den relativt lille ændring i indkøbsstyringen kan Damas se frem til en løbende lagerreduktion på 20 %, uden at kerneforretningen påvirkes.
For at sikre at den potentielle besparelse ikke ædes op af øgede transportudgifter og håndteringsomkostninger opsatte Lasse endnu en analyse. Den viste at ordreomkostningerne kun forøges forsvindende lidt i forhold til den 20 % lavere lagerværdi. Desuden vil de nye styringsforslag betyde, at antallet og værdien af lagerførte varer med risiko for ukurans bliver nedsat betydeligt.

 

Om projektet
Lasse Kingo Rasmussen har opnået de flotte resultater i løbet af sit praktikophold hos Damas A/S. Han læser til produktionsingeniør på 6. semester på SDUs tekniske fakultet, og har her fået kendskab til ABC Analyzer. Damas er ikke kunde hos ABC Softwork.