Ny opdatering på vej!

Generelle hastighedsforbedringer
Alt godt starter ved dataimportering. Netop import-funktionen er blevet kraftigt forbedret, i forhold til hastighed og ressourceforbrug. Det er noget resten af programmet nyder godt af – for de ressourcer der ikke bliver brugt af/under importering kan i stedet bruges til at give bedre ydelse. Synligheden af dette afhænger naturligvis meget af den lokale konfiguration af det system man arbejder på – men kort fortalt var begejstringen nem at spore allerede hos vores testere.

Forbedringer af ODBC
Selvom det nok er de færreste der anvender ODBC til udtræk af data er der identificeret nogle grundlæggende problemstillinger i anvendelsen af denne funktionalitet, som vi har valgt at adressere. Det drejer sig specielt om timeout-problemer i forbindelse med forbindelsesskabelse og datahentning. Vi har valgt at tage konsekvensen af dette og har fordoblet timeout-tiden på disse operationer. Den specifikke timeouttid er systemafhængig, men er typisk 30 sekunder. Derudover har vi gjort det muligt at ignorere timeout, ved specifikt at vælge dette i ODBC-brugerfladen. Dette valg bliver ikke gemt i projektfiler/templates og ønsker man at opdatere disse uden brug af timeout skal dette gøres igennem ”Skift datakilde”-funktionen. Det er op til det underliggende databasesystem at respektere denne indstilling og det kan derfor være uden effekt på specifikke systemer/konfigurationer.

Rapporter med hukommelse
De to rapportfaneblade har længe haft mulighed for at man kan låse kolonner. Denne funktion er nu blevet udbygget, således at man kan vælge at fastlåse flere kolonner på en gang, uden at menuen forsvinder – det skulle gerne spare de brugere der anvender dette for en hel masse klik. Desuden huskes det hvilke kolonner der er låst, således at disse ikke ”låses op” når rapporterne ændres. De låste kolonner huskes dog ikke i forbindelse med indlæsning fra projektfiler/templates.

Forbedret Excel-integration
I forbindelse med lanceringen af Microsoft Office 2010 har vi været nødt til at håndtere en række problemstillinger vedrørende integrationen mellem Excel og ABC Analyzer. Det har resulteret i en ny og kraftigt forbedret måde at løse integrationsproblemet på, der forhåbentligt kan medvirke til at forbedre kompatibiliteten for eksisterende og fremtidige versioner af Excel, samt muliggøre integration med Excel-kompatible programmer (eksempelvis OpenOffice.org).

Forbedrede projektfiler
Vores projektfilformat har fået et kraftigt løft – der desværre ikke er synligt for vores slutbrugere på nuværende tidspunkt. Kort fortalt er formatet blevet udbygget, så projektfiler der skabes med version 4.3.1 kan bruges til langt mere end de tidligere. Dette er noget vi har mange planer for, og det skal vi nok informere om i fremtiden. I mellemtiden kan vi forsikre jer om, at de ”nye” projektfiler også er bagudkompatible og derfor ikke vil volde problemer i jeres daglige brug.