Oversigt over nye features

  1. Der er 3 nye typer dataslicers: Læs mere om Søgebar, gittervisning og enkelt værdi
  2. Rapportslicer husker opsætning af kolonner: Den husker rækkefølge, låste og skjulter kolonner .. og overfører det på dine klikrapporter og på datafanebladet! Mere om de nye muligheder med rapportslicers
  3. Kolonnetype vises nu med ikon i alle dropdown menuer: Der findes 7 typer kolonner: ID, tal, tekst, dato, beregnet, ABC kode og Gl. ABC kode. Hver type har nu fået sit eget ikon så du let kan kende forskel. Her vist ikonerne for: ABC kode, GL. ABC kode, tal og beregnet (Fx) .. Tekstkolonner er markeret med et “T” og datokolonner med et lille kalender ikon.  
  4. Sorter indhold i kolonner alfabetisk eller efter type: Nogen gange kan det være svært at finde den beregnede kolonne man lige har lavet, derfor kan du nu sortere efter kolonnetype. På screenshot’et ovenover er kolonnerne sorteret alfabetisk. Klik i det grå felt til venstre for overskriften “Kolonne” for at sortere kolonnerne efter type. Ønsker du at skifte tilbage til alfabetisk visning (A -> Å eller Å -> A) tryk på overskriften “Kolonne”
  5. Se hvornår data er fra (når du åbner en template): I ABC Analyzer 5 og ABC Viewer  introduceres en ny type templates (kræver særlig adgang) der automatisk indlæses med de seneste data. Se hvornår data er fra nederst i hjørnet
  6. Se kriterier for hver ABC-kategori: Bliver du i tvivl om kriterierne for en af dine ABC kategorier, kan du altid holde musen hen over kategorien i øverste højre hjørne af programmet. Her vises de matematiske kriterier. Vil du ændre i dem, skal du vælge det lille ikon med blyanten lige nedenunder.