Hvor bredt et sortiment skal man have?

Forslag
Regningen for det brede sortiment skal betales, og man kan i stedet vælge at prissætte efter efterspørgslen. Efterspørger en kunde en CC-vare, ganger man med en højere faktor, når man prissætter. Dvs. at en del af regningen sendes videre til kunden med det specielle behov.

Det, jeg ofte ser ske, er at man får sat sig mellem to stole: Man lagerfører for at have det store udvalg, og man forsøger samtidig at holde priserne nede. Målet er at være ”konkurrencedygtig”, men man skal sørge for at være det på de rigtige varer – ikke alle varer!

Øvelsen
Jeg har her taget vores demo data, som stammer fra en af vores kunder. De omsætter for ca. 58 mio. og som det ses, udgør CC-varerne kun 2 % af omsætningen, men 21 % af lagerværdien (se nedenstående billede).

Deres prissætning af CC-varer svarer i gennemsnit til ca. en faktor 1,5 (gns. dækker selvfølgelig over en spredning i CC-faktor). Hvis vi sætter CC-varer op til en faktor 2, kommer det til at se ud, som det fremgår i højre side af billedet nedenunder.

Altså er der nu ca. 436.000 kr. mere i DB til at dække de afledte omkostninger ved et bredt sortiment. Dvs. dækning af fx afskrivninger af ukurante varer og betaling for lagerplads.