Mål – vis mål på KPI fanebladet

  • Mål vises kun på KPI og Overblik
  • Mål påvirkes ikke af dataslicers
  • Mål kan opsættes for en, to eller flere ABC kategorier
  • Mål kan opsættes for totalen alene
  • Mål kan ikke indgå i beregninger, de kan kun kommunikere mål

Opsæt mål:

  1. Vælg “Nyt mål” i menuen “Redigér”.
  2. Vælg den kolonne, du vil opsætte mål for: Vil du kommunikere mål for lagerværdi, vælger du den kolonne i dit datasæt, der indeholder lagerværdi.
  3. KPI fanebladets layout følger en af dine ABC kategoriseringer. Vælg den kategorisering.
  4.  Indtast mål. Du behøver ikke opsætte et mål for hver kategori, men kan lade “0,00” stå. Tryk “OK”

Opsæt en KPI tavle med mål. Vælg kolonnen, du har indtastet mål for, og vælg “MÅL” i den anden dropdownmenu.

 

Opsæt KPI-fanebladet som her: