Micro Matic: Danmarksmester i vækst styrer servicegrad og profitabilitet

”Vi er i kraftig vækst, og vores opgave i logistik og supply chain er at sikre fortsat vækst, der er profitabel. Det bruger vi ABC til. Vi skal reducere lagerværdi, hæve leveringsevnen og imødekomme stigende kompleksitet”, fortæller Nikolaj Kold, der er logistikchef og har bidraget til Micro Matics vækstrejse siden 2004.

Micro Matic blev i 2016 kåret som EY Entrepreneur of the Year. Prisen gives på basis af økonomisk vækst og en række andre parametre som entreprenørens rolle, værdier, ledelse og samfundsansvar.

Flotte resultater på rekordtid

Nikolaj fortæller: ”Vi valgte at bruge ABC på vores råvarelager som et af de centrale virkemidler til at styre vores vækst, servicegrad, lønsomhed og kompleksitet. Vi har nu arbejdet med ABC på vores 8.000 råvarer i 10 måneder, og det har allerede givet store resultater. Vi har øget servicegraden fra under 90 til et stabilt niveau på 95 procent og har reduceret lagerværdien markant på trods af den stærke vækst. Som ekstragevinst bruger vi nu ABC aktivt i vores dialog med leverandører, og det er en stor hjælp da de er så visuelle og nemt forståelige”.

Accept i organisationen er altafgørende

Nikolaj Kold lægger ikke skjul på, at vejen til at få den brede accept af ABC i organisationen har været udfordrende. ”Det har ikke været helt let at få kollegaer i både logistik, produktion og indkøb til at tage det nye ABC-værktøj til sig og anvende det. Det blev set som en ekstra opgave i en travl driftshverdag. En af udfordringerne var, at jeg kun har et ledelsesansvar i logistikfunktionen og derfor skal påvirke kollegaer i andre funktioner ”fra siden af”. Men jeg fik hurtigt overbevist én medarbejder, der tog rollen som ”ambassadør”, og det var en stor hjælp. Jeg valgte selv at påtage mig det operationelle ansvar for ABC, og gradvist lykkedes det at få vind i sejlene på ABC-projektet. I dag trækker medarbejderne det selv, da værdien er blevet synlig.”

Forankring hos supply chain direktøren

Nikolaj Kold fremhæver vigtigheden af god forankring af projektet i organisationen.

”ABC er lige som så mange andre værktøjsbaserede forandringer 80 procent mennesker og 20 procent teknik. Det nytter ikke noget at indføre et stærkt it-værktøj, hvis medarbejderne ikke forstår hvorfor de skal gøre ”tingene anderledes”, og hvordan det gør deres arbejdsdag lettere ”, fortæller han.

ABC-projektet er forankret hos Micro Matics supply chain direktør, der er ansvarlig for både indkøb, logistik og produktion. Denne forankring har sikret projektet den nødvendige opbakning i opstartsfasen, og givet Nikolaj mandat til at skabe forandringen.

Minimumslager og overlager

To centrale fokusområder i ABC-projektet var at identificere og styre minimumslager samt overlager. Det rette minimumslager for de forskellige varekategorier er afgørende for servicegraden ud mod kunderne. Overlageret er lagerets ”overflødige fedt”, der skubber lagerværdien unødigt højt op. Andre fokusområder omfattede:

  • Udfasning af døde varer
  • Indkøbsstyring ved differentierede disponeringsregler
  • KPI’er per ABC-kategori
  • Lagerværdi
  • Omsætningshastighed
  • Tilgængelighed (leveringsevne)
  • Oprydning af stamdata

”Vi gennemførte fire workshops på en seks måneders periode, hvor vi arbejdede med ABC og spilleregler for indkøb og lagerstyring. Efter de fire workshops havde vi et klart billede af vores største udfordringer og en plan for hvordan vi skulle angribe dem.”,

fortæller Nikolaj Kold.

Workshop-forløbet resulterede blandt andet i to konklusioner:

  • Minimumslagrene var høje, og det teoretiske overlager var på 12,9 millioner kroner.
  • Der var et behov for at stramme op på præcisionen af leveringstider, da det har stor betydning for fastsættelsen af minimumslageret.

Fakta-baseret indsigt

ABC-projektet og de nye regler for indkøb og lagerstyring har skabt en faktabaseret transparens i Micro Matics logistik og vareflow.

”Vi er gået fra styring på fornemmelser til styring baseret på fakta. 80-20 reglen gælder også her, 20 procent af varerne skaber 80 procent af værdien. Det betyder, at vi også skal bruge de fleste af vores ressourcer på de 20 procent varer, der har størst betydning for vores forretning. ABC har givet os indsigten, der gør os i stand til at praktisere dette i hverdagen”, fortæller Nikolaj Kold.

Han nævner checklister til produktchefer og disponeringsregler for alle ABC segmenterne som eksempler på tiltag, der hjælper organisationen til at prioritere ressourcer i hverdagen.

”Vi bruger ikke længere tid på at skabe data i Excel-kuber. Vi bruger i stedet vores tid på at analysere og arbejde med dataene, ligesom produktchefer, indkøbere og produktionsplanlæggere har konkrete disponeringsregler, de kan tage udgangspunkt i. Det er et stort skridt mod en tættere fælles styring på tværs af vores værdikæde”, fortæller han.


Om Micro Matic

Micro Matic er grundlagt i 1953, er privatejet og har de sidste år fokuseret på kerneforretning. De er ordreproducerende indenfor udstyr til udskænkning af fadøl, og sortimentet er bredt: Fra ”fadølsanlæg i kælderen” til ølglas. Virksomheden har fabrikker i DK, USA, UK, Litauen, Kina og Nordirland, omsatte i 2015-16 for 230 millioner euro og beskæftiger cirka 1500 medarbejdere.

Micro Matic er en ud af 4 “Best Practice kunder 2017”

Hvert år udvælger ABC Softwork 4 stærke danske virksomheder der deler ud af deres erfaringer og best practice på et lukket arrangement for ABC Kunder: ABC Breakfast Club. Læs artiklerne om årets 3 andre best practice kunder: