’The Long Tail’ er afskaffet hos Brüel & Kjær

Brüel & Kjær er gået fra knap 3.000 varenumre til blot 1.100 i den berørte produktgruppe – uden det kan ses på deres indtjening.

Langt de fleste af disse varer blev hverken købt eller solgt, så den store besparelse ligger ikke i en klassisk lagerreduktion, men derimod i vedligeholdelsen. Brüel & Kjær har lokale kontorer i 55 lande, og det er tidskrævende og dyrt at vedligeholde prislister, tekniske tegninger, supportmateriale, leverandørinformationer osv. til hvert eneste land.

Dermed forventer de at kunne reducere deres drifts- og vedligeholdelsesudgifterne fra knap 16 mio. til 6-7 mio. kr.

Brüel Kjær

 

Lea skabte overblik vha. ABC Analyzer

Før det omfattende oprydningsarbejde kunne gå i gang, brugte Lea Jensen ABC Analyzer til at skabe overblik over den udvalgte produktkategori.

Ved hjælp af en relativt simpel analyse kunne Lea give projektgruppen (bestående af både ingeniører og ansatte i marketing og logistik) indsigt i deres produkter: En stor del af de produkter, der i dag er fjernet, var enten forældede eller solgte dårligt. Ved at opdele oprydningen i overskuelige ’bidder’ med døde varer og CC-produkter som første prioritet, sikrede Lea og projektgruppen fremdrift i oprydningsprojektet. Senere blev fokus flyttet til varer i mere følsomme ABC-kategorier, hvor produkt- eller salgsmanagers stadig håbede, salget ville stige.

Om projektet

Lea Jensen har gennemført det flotte projekt hos Brüel & Kjær i løbet af hendes praktik i vinter/forår 2013. Hun studerer BSC in Global Management and Manufacturing på Syddansk Universitet i Odense og har her fået kendskab til ABC Analyzer.

Brüel & Kjær er ikke kunde hos ABC Softwork, men alle studerende har gratis adgang til ABC Analyzer – og er velkomne til at bruge programmet til at løse udfordringer for danske og udenlandske virksomheder. 

Vi ønsker Lea held og lykke på den videre rejse.