Vælg den rigtige kategorisering

  • Du ved præcis hvilke grænser der definerer din kategorisering i løbet af året (faktiske værdier er lettere at kommunikere)
  • Du vil ikke opleve tilfælde, hvor et nyt markant AA-produkt skubber et eksisterende AA-produkt ned i matrixen (og ud af AA kategorien). Hvis man vælger at bruge ‘procent’ i sin kategorisering, kan dette ske, selvom det tidligere AA-produkt stadig har samme kostværdi og efterspørgsel.

Sådan gør du:

Hvert år, starter du med at lave en ”Grand Segmentation” ved at bruge den klassiske 80-15-5 regel og ‘procent’. På den måde kan du identificere grænserne (faktiske værdier) der definerer de 9 dobbelt-ABC-kategorier. Resten af året kategoriseres ud fra de identificerede faktiske værdier.

Hvordan finder jeg de faktiske værdier?

  1. Kig på din “Grand Segmentation” i Min Analyse.
  2. Undersøg  ‘minimum’ and ‘maksimum’ værdierne i hvert segment i standard matrixen. Se særligt på de grænser der adskiller A-produkter. Overvej om grænserne giver god mening, ellers kan du korrigere dem lidt.
  3. Brug de faktiske værdier som grænser i din nye kategorisering.

Husk, at segmentering er et værktøj til optimering. Det skal give mening for at være nyttig. Derfor kan du være nødt til at justere segmenteringen flere gange, når du sætter den op.

Nu, med en relevant segmentering, kan du begynde at kigge på dine produkter differentieret, optimere din brug af tid, ressourcer og værdiskabelsen.