Bygma styrker sin forhandlingsposition og sikrer resultater på bundlinjen

Godt købmandskab og fremsynethed har gjort Bygma Gruppen til en af Danmarks største leverandører af byggematerialer med en omsætning på 7,9 mia. Leverandørforhandlingen er en af nøglerne i denne succes og derfor valgte Bygma i 2017 at tage nye metoder i brug. Med ABC som værktøj i leverandørforhandlingen har Bygma Gruppen skabt større gennemsigtighed omkring den enkelte leverandørs performance.  

Her fortæller Indkøbsdirektør, Preben Nielsen og Indkøber, Fredrik Stuhr Pedersen, hvordan de bruger ABC Cloud under leverandørforhandlinger, og hvordan dette har resulteret i en øget omsætningshastighed og et fald i lagerværdi.

Manglende overblik og Excel gymnastik

Hvorfor valgte I at investere i ABC Cloud? 

»Vi havde et klart ønske om at få et overblik over, hvor vi bør lægge vores energi og ressourcer, når det kommer til leverandørforhandlinger. Vi var nok røget i en grøft, hvor vi brugte alt for meget tid på at forhandle om varer, der ikke er den store værdi i. Så det var for at synliggøre vigtige fokusområder. Når vi vælger at brænde timer af på at lægge strategier og diskutere med en leverandør, så skal vi også være sikre på, at det rykker noget.«

»Før vi fik ABC Cloud, hentede vi oplysningerne fra forskellige værktøjer, og så skulle vi klippe flere Excel ark sammen for at få et overblik. Men vi har en meget stor datamængde, og hvis vi lavede udtrækket og konstaterede behov for yderligere information i materialet, var det tidskrævende at generere ny data.

ABC som værktøj i leverandørforhandlingen

Hvordan arbejder I med ABC Cloud i dagligdagen?

»Vi bruger den i høj grad, når vi forhandler med vores leverandører. 2017 var det første ‘leverandør-loop’, hvor vi anvendte platformen til netop det. Der fokuserede vi meget på AA varer, hvor vi forklarede vores leverandører, hvorfor lige netop disse varenumre er vores allervigtigste. Det var vigtigt at få en fælles forståelse for bl.a. hvilke varer, de fx aldrig måtte løbe tør for.«

»I år har vores fokus været meget forskelligt fra leverandør til leverandør. Nu ved vi nemlig, hvad vi får ud af ABC, og hvilken effekt det har, at vi får dannet os en fælles forståelse med leverandørerne. Vi gennemgår løbende sortimentet pr. leverandør med udgangspunkt i ABC«.

Synlighed som forbedrer samarbejdet og bundlinjen

»Vi har skabt en synlighed som gør at vores krav i langt højere grad bliver imødekommet. Leverandørmøderne er nu mere oplyste og faktabaserede, og vi sidder ikke længere med en fornemmelse. Der er ingen tvivl om, at det giver meget større respekt for det ønske, vi har til leverandørerne.« Forklarer Indkøbsdirektør, Preben Nielsen.

Hvad har I fået ud af jeres fokuserede arbejde?

»Først og fremmest går det hele meget hurtigere. Vi skal ikke længere sidde og bruge hele eller halve dage på at lægge noget sammen i flere forskellige ark. Vi kan åbne platformen, og så tager det måske fem minutter at finde det frem, og så er vi kørende«.

»Så bare dette er en kæmpe succesfaktor. Derudover kan vi se, at vores fokuserede arbejde giver igen på bundlinjen. Det øgede fokus på varer, der er lavt omsættelige gør, at vi faktisk har fået forbedret vores servicegrad samtidig med, at vores lagerinvestering er gået ned. Og kigger vi på arbejdet, vi lægger i det kontra den omkostning, vi har på ABC Cloud, så er der også plus på sidste linje«.

Fælles sprog med ABC Cloud

»Det fælles fodslag på, hvordan vi håndterer tingene, er også noget, vi har fået med ABC platformen. Vi sad før med hver vores rapport, og syntes hver især, at det var den bedste af alle. Og der var sikkert noget rigtigt godt både i mine og i de andres, men de var ikke fyldestgørende på den måde, som de er nu«. Fortæller Indkøber, Fredrik Stuhr Pedersen.

»Resultaterne oversteg vores forventninger«.

»Vi havde ikke disse forventninger til platformen, da vi startede. Vi havde en forventning om, at vi ville opnå nogle bestemte resultater, men er blevet positivt overraskede over den høje effektivitet i værktøjet.

»Vi bliver aldrig færdige«.

Vi tror ikke, at vi nogensinde bliver færdige med det her. Det er en fortsat process, hvor vi hele tiden finder nye muligheder. Fremadrettet vil vi gerne minimere vores overlager på CC varer. Hvis vi kan minimere overlager og måske bare skære 20% fra, så er vi nået rigtig langt«.

Om Bygma

Bygma Gruppen er placeret blandt Top100 virksomhederne i Danmark. Virksomheden beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen havde i 2018 en omsætning på ca. 7,9 mia. DKK.