DAFA: Sortimentsstyring frigjorde 20% af lagerbindingen

“Vi inviterede produktionschefen med til det seneste møde. Vi havde flere varer på mellemvarelager, men vores analyser viste, at det ikke gav mening: Vi bør kun producere til ordre. Så nu arbejder vi målrettet på at ændre det,” fortæller Pernille Sehested

De faste medlemmer i arbejdsgruppen er lagerchefen, indkøbschefen og fabrikschefen samt Pernille Sehested, som er Business Controller. Salgsafdelingen er jævnligt repræsenteret på møderne.
Gruppen følger et årshjul, som angiver, hvornår hver afdeling beregner minimumslagre, og hvornår de kører ABC-analyser. Hjulet har synliggjort, hvordan hver enkelt gruppe i organisationen arbejder.

Mål: Vi vil øge både toplinje og overskudsgrad

DAFA ville gerne vokse, og kiggede bl.a. på mulighederne for at nedbringe omkostningerne. Nøglen blev at indføre sortimentsstyring, hvor beslutningsgrundlaget blev data frem for mavefornemmelse.

“Tidligere købte vi nogle gange produkter til lager, hvis bare én kunde købte produktet én gang. Nu er vi blevet datadrevne i indkøb, og alle kender ABC-koderne. Næste skridt er at analysere og prioritere kunderne på samme måde,” fortæller Pernille Sehested.

To konkrete målsætninger var at øge lageromsætningshastigheden til 8 og fastholde leveringssikkerheden, og begge dele lykkedes.

ABC-data styrker indkøbLæs den korte version her

DAFA laver dobbelt ABC-analyse på varesortimentet på kostværdi og antal salgsordrepluk pr. år.

“Vi har implementeret ABC-kategorierne, så disponenter kan se i ERP-systemet, om en vare er AA, AB osv., og alle kender kriterierne bag begreberne, som vi også har synliggjort på en stor plakat,” fortæller Pernille Sehested.

Strategiske indkøbere bruger ABC-kategorierne ved forhandlinger hos leverandører. De kan målrettet prioritere volumenrabatter eller leveringstid og leveringssikkerhed, så f.eks. AA-varer får en forbedret leadtime.

20% reduktion i lager!

DAFA implementerede ABC Analyzer i efteråret 2013 og har efter et år realiseret en række gevinster.

“Vi klappede os selv på skulderen, da vi for nylig nåede målet om at øge lageromsætningshastigheden fra 6,8 til 8,” fortæller Pernille Sehested.

På under et år har DAFA nået:

  • Lageromsætningshastigheden er steget fra 6,8 til 8
  • 20% reduktion af lager
  • Leveringssikkerhed fastholdt på 98%

DAFA arbejder nu på at barbere minimumslageret ned på C-varer, som gerne må være skaffevarer.

“Det er et spørgsmål om at prioritere. Vi kan ikke nå det hele, så vi må lave bevidste fravalg. Det kan gøre ondt men følger med, når man vil effektivisere,” fortæller Pernille Sehested.

Trælister ind eller ud?

De nye, hårde fakta har givet overraskelser:

“Vi tænkte inden projektets start, at trælister var en sekundær produktgruppe, som vi kunne tage ud af vores produktprogram. Det viste sig at det var et AA-produkt med et højt DB,” fortæller Pernille Sehested.

Om DAFA

DAFA er en familieejet grossist- og produktionsvirksomhed med 130 ansatte på hovedkontoret i Århus samt associerede selskaber i Tyskland, Sverige og Kina. DAFA leverer til industrien og byggebranchen, og sortimentet er alt, hvad der tætner og dæmper: Lister, fugebånd, skum mv.
Pernille Sehested er Business Controller på hovedkontoret i Århus og har projektledet implementeringen af ABC Analyzer.
www.dafa.dk

Hør DAFA på ABC Breakfast Club d. 3. marts

Vil du gerne blive klogere på hvordan DAFA har opnået resultater? Pernille Sehested holder oplæg på ABC Breakfast Club d. 3. marts og du er velkommen til at deltage.