Skab dit analytiske dream team


Power, analyse og faglighed. På ABC Breakfast Club præsenterede Troels Jakobsen sit bud på det “analytiske dream team.” …og interessen har været stor. Her får du opskriften forklædt som powerpoint!

OPSTART & OPTIMERING. Er du startet uden de 3 nødvendige profiler, eller er der udskiftning på dit team, risikerer du at bringe ABC projektet i fare.  Du har brug for langt mere end en dygtig talknuser for at opnå optimeringsresultater og skabe en superoptimeret supply chain.  Den samlede succes hviler på strategen, projektlederen og analytikeren.

Strategen, Projektlederen og Analytikeren

Strategen, sætter dagsordenen

En visionær leder med power og tæt kontakt til ledelsen. Strategen definerer det overordnede mål og sætter en retning for optimeringsprojektet. Han/hun er ofte Supply Chain Manager/Director,  og sikrer at projektet får ledelsesmæssigt fokus, både under opstart og drift. Han/hun har det overordnede ansvar og svarer derfor på følgende spørgsmål:

  • Hvilke udfordringer skal projektet løse?
  • Hvem skal udvikle og drifte projektet?
  • Hvordan passer analyseværktøjet ind i virksomhedens strategi?

Den daglige eksekvering overlades til Projektlederen

Projektlederen, bindeled mellem ledelse og medarbejdere

Projektlederens vigtigste opgave er at omsætte visioner og ideer til hverdag. Han/hun er ofte Indkøbschef eller strategisk indkøber, og har daglig kontakt med de medarbejdere der arbejder med analyserne. Projektlederen har indsigt i eksisterende processer og formår at tænke analyserne ind i de ansattes dagligdag. Han/hun sikrer dag til dag opfølgning, målstyring og at projektet tilpasses medarbejdernes konkrete udfordringer. Gode menneskelige relationer og forretningsforståelse er et ”must.”

Analytikeren, talknuser med forretningssans

Analytikeren forstår sig på data og udvikler i tæt samarbejde med projektlederen analysens opbygning. Analytikeren er din garant for korrekte ABC analyser, og er en detaljeorienteret & nysgerrig person der stiller spørgsmål på baggrund af det han/hun finder. Han/hun jonglerer nemt med data og finder oftest flere (og andre) optimeringspotentialer end han/hun var blevet bedt om.

Sådan kommer du i gang

Overvejer du hvordan du får sat det rigtige hold, eller om du kan få ud af dit analyseværktøj hvis du tilkobler de manglende profiler? Vi er altid åbne for at give uformel og direkte sparring på dit nuværende setup. Kontakt os på support@abcsoftwork.com, eller tilmeld dig og dit team en opstarts-workshop.