Johannes Fog A/S løfter kundeservice med mere målrettet varesortiment

Trælast- og byggecenterkæden Johannes Fog har strømlinet varesortimentet, så det indeholder de varer, kunderne efterspørger – det ”attraktive sortiment”. Løbende overvågning og fokus på kundeadfærd sikrer det bliver ved med at være “attraktivt”.

Johannes Fog A/S har taget et stort strategisk spring og har styrket sin konkurrenceposition i et marked præget af benhård konkurrence. Kæden består af ti butikker, der tidligere selv styrede sit varesortiment, lager og indkøb. Det løb op i sammenlagt mere end 25.000 varenumre. Varesortimentet er nu ensrettet, så alle butikker tilbyder de samme varer, og det har vist sig, at det attraktive varesortiment er på under 14.000 varer.

Indblik i aftræksmønsteret
”Vi foretog en dobbelt ABC-analyse med værktøjet ABC Analyzer på vores vareflow, og det gav os et nuanceret billede af aftræksmønsteret, altså hvilke varer kunderne efterspørger, og hvilke varer der er meget lav efterspørgsel på. Vi havde også en masse varer, der reelt havde samme funktion, men den ene havde måske et rødt og den anden et grønt håndtag”, fortæller indkøbsdirektør Michael Jensen og supplerer:

”Vi har nu etableret et effektivt sortiment af de varer, som kunderne reelt efterspørger.

Læs også: Sortimentsstyring frigør 20 % af DAFAs lagerbinding

Det har samtidig gjort det nemmere for os at strømline vores leveringsservice, så vi nu servicerer vores professionelle kunder med leveringer inden klokken 09 ud fra fire af vores ti butikslagre. Det betyder, at vi opnår en bedre udnyttelse af vores lastbiler, og vi har faktisk reduceret mængden af biler fra 27 til 25”.

Lokale lagre med central styring
Kæden har fortsat lokale lagre i alle ti butikker, og alle butikker tilbyder det samme varesortiment. Men vareflowet er forskelligt i de forskellige butikker. Kunderne køber forskellige varer, i forskellige mængder og med forskellig frekvens i de forskellige butikker. Virksomheden designer derfor ved hjælp af ABC Analyzer også forskellige lagerniveauer og –sammensætninger i de forskellige butikker.

Læs også: Sådan skaber du en superoptimeret supply chain

”Men styringen af de enkelte lagre og indkøbsdisponeringen sker nu på basis af fakta fra ABC Analyzer, som vi løbende foretager centralt”, fortæller Michael Jensen.

Virksomheden vedligeholder ABC-modellen i værktøjet og foretager en månedlig analyse af, hvor meget og hvor ofte de enkelte varer er solgt i de enkelte butikker. Det danner så basis for en butiksspecifik indkøbsdisponering, så virksomheden kommer så tæt på optimale lagerniveauer på de ti lokale lagre som muligt.

”Tidligere foregik indkøbsdisponeringen decentralt og manuelt i hver butik og var baseret på mavefornemmelser. Mavefornemmelser kan være godt, men vi kan se, at det er endnu bedre, når mavefornemmelsen bliver kombineret med fakta”, fortæller Michael Jensen.

Balance udbud og efterspørgsel
Den løbende overvågning af det attraktive sortiment sikrer, at kunderne ikke bliver mødt med tomme hylder, når de ønsker at købe et bestemt produkt. Eller sagt med andre ord sikrer Johannes Fogs strategiske brug af ABC Analyzer en løbende balance mellem udbud og efterspørgsel.

”Det sker vel at mærke uden, at vi øger kapitalbindingen på lageret. Vi er simpelthen bare mere præcise og mere synkroniserede med kundernes ønsker”, fortæller Michael Jensen.

”Virksomheder lever af kunders efterspørgsel efter varer eller serviceydelser, og evnen til at omsætte ordrer til konkrete leveringer bør være central for alle virksomheder. Den virkelige verden viser dog, at mange virksomheder har store udfordringer med at opretholde det ”attraktive varesortiment”. Det attraktive sortiment er kendetegnet ved, at det er nøje sammensat, så det imødekommer efterspørgslen. Vi lever i en omskiftelig verden, og efterspørgslen skifter hele tiden. Det er derfor vigtigt kontinuerligt at holde et vågent øje med vareflowet og hvordan, det attraktive sortiment skal udvikle sig for at fortsat at være netop attraktivt”, fortæller Søren Sofus Petersen, direktør i ABC Softwork. Det omvendte scenario er velkendt: Et større antal varer opnår lavere omsætningshastigheder, som fører til stigende lagerbeholdninger. Det er det samme som ubalance mellem efterspørgsel og udbud, og det er altid en dårlig forretning.

 

Kort om ABC Projektet hos Johannes Fog

Udfordring
Johannes Fog A/S ønskede at etablere et fælles grundsortiment i alle kædens ti butikker. Målet var at kunderne aldrig skal gå forgæves, og at de altid vil finde det ønskede produkt uden at øge kapitalbindingen. Målet var også at effektivisere leveringen til kunderne og levere til professionelle kunder dagen efter inden klokken 09.

Løsning
En oprydning med ”kost og spand” i produktsortimentet, der blev reduceret fra over 25.000 til mindre end 14.000 varenumre. Dernæst etablerede virksomheden en ny proces med løbende analyser af vareflow og –lønsomhed og tilhørende automatisk indkøbsdisponering for hver af de ti butikslagre.

Resultater
Det attraktive produktsortiment giver højere serviceniveau, færre kassationer, bedre udnyttelse af lastbiler, uændret eller lavere kapitalbinding og bedre synkronisering af udbud og kundernes efterspørgsel. Effekten er en styrket konkurrenceevne.