Peter Justesen: Fokus på supply chain er nøglen til profitabel vækst

Peter Justesen har på godt ét år reduceret lagerværdi med 57 procent og forbedret servicegrader, likviditet samt lageromsætningshastighed markant. Det er sket med fokus på SCM, category management og S&OP med støtte fra ABC Analyzer.

Resultater_Dk

”Supply chain, category management og sales & operations planning er afgørende virkemidler for, at vi kan skabe lønsom vækst i vores forretning”

Bo Quist, Director SCM og category management i Peter Justesen fortsætter: ”Vi er en handelsvirksomhed, som sælger til kunder i 140 lande, så vi har altid været stærke på både salg og indkøb.

Det nye er, at vi nu optimerer på den samlede værdikæde og balancerer forsyning og salg gennem en systematisk sales & operations planning-proces.

Circle_DKDet giver os et grundlag for en mere differentieret styring af vores indkøb samt ordre- og vareflow, som i sidste ende gavner både kunden og vores forretning”.

ABC ændrer adfærd og driver forandringer

Peter Justesen har siden 2014 valgt at gøre brug af ABC Analyzer, som et af værktøjerne til at lede og styre forsyningskæde og varesortiment. “Det er meget vigtigt for os, at det ikke kun er et operationelt værktøj.”

”ABC Analyzer er hos os både et strategisk, taktisk og operationelt værktøj.

Triangle_DK“Det skaber langt mere værdi for os, når vi også bruger det til at styrke det tværgående samarbejde, drive forandringer og ændre adfærd i hele organisationen”, fortæller Bo Quist.

Data til alle niveauer

Værktøjet leverer data som beslutningsgrundlag til både:

  • Direktion
  • Supply chain-ledelse
  • Det operationelle indkøb, kundeservice samt salg.

Ligesom ABC Analyzer er en hjørnesten i den vigtige sales & operations planning-proces, hvor salg og supply chain synkroniserer udbud og efterspørgsel.

Visuel kommunikation

Peter Justesen bruger ABC Analyzer til mange konkrete opgaver som fx:

  • Fælles visuelt sprog på tværs af afdelinger.
  • Sales & operations planning.
  • Optimering af sourcing.
  • Leverandørforhandlinger.
  • ABC guidelines for salg og kundeservice.
  • Beregning af sikkerhedslager.
  • Product life cycle management.

Og Bo Quist fremhæver særligt, at værktøjet er et meget visuelt værktøj, der med farver lynhurtigt og intuitivt kommunikerer – grønt på rødt – hvordan status er for en given varegruppe.

Den differentierede styring

ABC Analyzer hjælper Peter Justesen til at optimere værdikæden der, hvor det skaber mest merværdi for både kunder og virksomhed.

”Vi har skabt et fælles grundlag for at sælge, servicere, lagerstyre og indkøbe, så der er fælles fodslag i alle led af værdikæden”, fortæller Bo Quist.

Peter Justesen har cirka 11.000 varenumre i sortimentet, og af dem er cirka 700 varer AA-varer, der er mest efterspurgte af kunderne og bidrager mest til både top- og bundlinje.

”Alle ved præcis hvilke varer, vi skal fokusere på, når vi skal forecaste salget, købe ind, beregne sikkerhedslager etc. Resten af varerne bliver automatisk overvåget af vores ABC-model, der leverer automatiske beskeder om handlinger baseret på definerede regelsæt”, fortæller han.

Virksomheden har fx indført differentierede serviceniveauer på alle ABC-koderne, og status er, at virksomheden i dag ligger over servicemål på alle koder.

Fokus på det væsentlige

ABC-modellen giver sammenlagt et brugervenligt værktøj, der guider hele organisationen til at fokusere på de varer, der er vigtigst for forretningen.

”ABC-modellen gør det markant enklere for os at gennemføre løbende forecasts og S&OP, ligesom det er blevet lettere for os løbende at sanere i varesortimentet.”

“Vi kan fx overvåge nye varers adfærd de første 180 dage, og vi kan hurtigt identificere den lange hale af varer, som ikke sælger godt, og som derfor måske skal helt ud af sortimentet”.

Det næste skridt for Peter Justesen bliver at indføre en mere markedsorienteret sortimentsstyring, hvor virksomheden får bedre indblik i efterspørgselsmønstre fordelt på markeder, kunder, nationaliteter etc. ”Der er mange muligheder for at blive endnu mere præcise i vores værdikæde, så vi fortsætter med at blive dygtigere til at forudsige og levere værdi”, fortæller Bo Quist.