Projektstyring: Her er opskriften på succes

Gode projektleder-egenskaber gør forskellen. Det er konklusionen efter utallige ABC implementeringsforløb.

Vi har kigget mere end 200 danske virksomheder dybt i øjnene og vurderet deres evne til at optimere deres supply chain. Konklusionen er:

Success skabes af 80 % mennesker og 20 % software.

Det er mennesker der skaber fremdriften i projekterne, sætter målene og sikrer succesen. Software er ”blot” et redskab i processen.

Derfor tilbyder vi nu et projektlederkursus der går hånd i hånd med brugen af ABC Analyzer. Læs mere om de 5 faser i optimal projektledelse, og deltag på workshop’en “Nedbring dit lager og bevar din servicegrad.”

Hvad lærer du på dagen: Fokus vil være på at sikre eksekvering og fremdrift i dit optimeringsprojekt. At opsætte analysen i ABC Analyzer er kun første skridt på vej mod målet. Din succes afhænger af din evne til at bringe analysen i spil og få den omsat til konkrete forandringer i hverdagen.

VI glæder os til at se dig!