JP Group styrker kerneforretningen med ABC


Fra strategi til handling

Alle taler om strategi, men ingen taler om eksekveringen af strategien.

Der bliver brugt mange ressourcer på at udvikle strategier, mens der generelt er lavt fokus på at støtte eksekveringen af dem. Det gør JP Group noget ved.

”ABC giver os et fælles sprog og fælles mål på tværs af værdikæden

..Det understøtter vores strategiske mål på en meget praktisk og operationel vis.” Fortæller Kristian Østergaard, direktionsassistent og medlem af ledergruppen med ansvar for strategi og eksekvering.

Tre centrale fokusområder 

Den internationale forhandler af autoreservedele bruger ABC til at understøtte tre centrale fokusområder i JP Groups strategi:

 1. Værdiskabelse
 2. Lavere lagerværdi
 3. Gør flere medarbejdere beslutningsdygtige

ABC er koblet direkte til strategiske mål

”Vi lagde fra første dag vægt på at koble ABC tæt til kvantitative og kvalitative strategiske mål som at reducere lagerværdien, opnå flere beslutningstagere og anlægge en 80/20-tilgang til prioritering af ressourcer”, fortæller Kristian Østergaard og supplerer:

”Det sker for, at alle bliver udstyret med en konkret guide til, hvordan de kan bidrage til strategien og forretningen.

ABC gør det meget synligt og let for mange medarbejdere at se, hvad de skal gøre, og hvilken forskel deres bidrag gør.

Det tror vi på er en stærk faktor for udvikling af vores forretning”.

Kundeanalyser og leverandøranalyser

ABC er integreret med JP Groups ERP- og BI-system. Virksomheden gør noget, som ikke mange andre virksomheder gør, nemlig at anvende ABC på alle tre dimensioner: Varer, leverandører og kunder.

JP Group analyserer hele kæden: Kunder, produkter og leverandører

Kundeanalyse

 

 

JP Group anvender dobbelt ABC på produkter, og enkelt ABC på leverandører og kunder.

Kundeanalysen

I kundeanalysen kombinerer JP Group matematik og kvalitative input fra salgsafdelingen.

”Vi foretager en kombination af matematiske analysedata og markedsviden samt ”den virkelige verden”, og det giver os et stærkt og operationelt grundlag for at differentiere og prioritere i den daglige drift”, fortæller Kristian Østergaard.

Den matematiske ABC-analyse inddeler top fem procent kunder i A-kunder, de næste 15 procent i B-kunder etc.

Virksomheden foretager herefter en kvalitativ korrektion, hvor mange kunder ”kunstigt” bliver løftet til A- eller B-kode, fordi de er i indkøbsgrupper med nogle af de store aktører og derfor er berettiget til samme priser.

Leverandøranalyser 

”Indkøb og andre bruger leverandøranalysen som en nem guide til at vælge den leverandør, der passer bedst til JP Groups behov. Meldingen er klar: Vælg altid en A-leverandør, hvis du har mulighed for det”, fortæller Morten Mikkelsen-Rieck.

Enkelt ABC på leverandører deler leverandørerne op i A, B og C-leverandører, hvor A-leverandører scorer højest på en lang række kriterier som fx.:

 • Leveringstid
 • Korrekt emballage
 • Omsætning
 • Leveringssikkerhed

Opstart: Bred og stærk forankring

I opstartsfasen valgte JP Group at etablere en meget “bred” ABC projektgruppe. Gruppen bestod af ti personer med repræsentanter fra direktionen, indkøb, sourcing, logistik, salg, it, kvalitet og økonomi. Projektgruppen blev desuden etableret med et meget synligt mandat fra bestyrelsen. Kristian Østergaard fortæller: ”Da vi lagde fra land med projektet i foråret 2015, var

Et af de første tiltag var at præsentere ABC-projektet for hele organisationen, så alle – høj som lav – var enige om hvordan ABC spiller sammen med strategien. Vi vil  engagere alle, så de ved, hvad deres arbejde bidrager til”

Alle berørte afdelinger blev taget med på råd og fik direkte indflydelse på, hvordan de ville sikre, at JP Group når sine fastlagte strategimål. ”Det skabte et enormt engagement og langt bedre løsninger end, vi selv kunne have fundet på i projektgruppen”, fortæller Kristian Østergaard.

Hverdagen med Pareto

En af de vigtigste elementer i hverdagen med ABC er Paretos 80-20 regel.

”Vi ønsker, at ABC skal skabe en skarp bevidsthed hos alle i virksomheden om, at 20 procent af produkterne bidrager med 80 procent af værdiskabelsen, og at samme regel gælder for leverandører og kunder”

Fortæller Morten Mikkelsen-Rieck, logistikchef og medlem af ledergruppen.

Alle medarbejdere i virksomheden præsenteres løbende for figuren med de to trekanter:

Modellen bruges til at skabe dialog:

 • Hvilke varer bidrager mest til forretningen?
 • Er vores kapital investeret de rigtige steder?
 • Optimerer vi løbende de vigtigste varer?
 • Forhandler vi rammerne på de afgørende varer?
 • Er det nødvendigt at lagerføre alle varerne?

 

Resultater med ABC

JP Group har skabt et væld af resultater siden de gik i gang med ABC.

 • Lagerværdi reduceret med 30 procent
 • Omsætning øget med 31,4 procent
 • Værdi af døde varer reduceret med 26 procent
 • Servicegrad øget med 3,8 procentpoint
 • Langt flere beslutningstagere og mere decentraliseret, smidig styring
 • Medarbejdere styrer ud fra fakta og ikke følelser
 • Bedre kommunikation på tværs af afdelinger

 

Om JP Group

JP Group er en af ​​verdens førende virksomheder på eftermarkedet. De producerer og sælger kvalitetsreservedele og tilbehør til europæiske og asiatiske biler til cirka 1.800 B2B kunder i mere end 90 lande. De er 100 % familieejet og grundlagt i 1975. Sortimentet omfatter cirka 29.000 varenumre fra 450 leverandører, og derudover leverer JP Group eksklusive reservedele og tilbehør til klassiske biler fra VAG, Porsche og Mercedes-Benz.


JP Group er en ud af 4 “Best Practice kunder 2017”

Hvert år udvælger ABC Softwork 4 stærke danske virksomheder der deler ud af deres erfaringer og best practice på et lukket arrangement for ABC Kunder: ABC Breakfast Club. Læs artiklerne om årets 3 andre best practice kunder:

 

Denne artikel blev udgivet første gang i maj 2017. Se den oprindelig version her. Artikel er blevet genudgivet da de nyeste resultater understreger JP Groups ekspertise og SCM modenhed.