Matas styrket på intelligent indkøb

Matas har med en ny styringsmodel fået en nuanceret indsigt i vareflowet fra centrallageret til Matas’ butikker. 

Modellen har hjulpet logistikfunktionen med at styre lagerniveauerne på både centrallager og i butikkerne, og indgår nu som en del af rapporteringen til ledelsen. 

matas_grafik3

 

Målet er, at kæden til enhver tid lagerfører de ”rette varer i rette mængder på de rette tidspunkter og steder”.

Fra pull til intelligent push 

Matas besluttede at flytte ansvaret for bestilling af varer til butik fra den enkelte butikschef til den centrale logistikafdeling, der i dag ”skubber” varerne ud til i butikkerne på baggrund af en sortimentsanalyse. En høj servicegrad over for kunderne er en hjørnesten i Matas’ strategi, og det sker nu gennem præcise lagerniveauer for de forskellige varegrupper.

Nogle varer er vigtigere for kunden og forretningen end andre. Ændringen er blevet positivt modtaget i butikkerne, der har den daglige kontakt med kunderne.

”Når vi fx oplevede, at en vare var out of stock i en butik, var det tidligere svært for os at vurdere, hvor kritisk den tomme varehylde var. Hvor vigtig er den enkelte vare i den enkelte butik?

Vi stræber selvfølgelig efter altid at være leveringsdygtige, men når det er sagt, så er der stor forskel på, hvor vigtig en vare er for Matas’ forretning”, fortæller logistikchef Jesper Amsinck. Vi investerede derfor i et samarbejde med ABC Softwork og tog værktøjet ABC Analyzer i brug i vores ledelsesgruppe. Det har været en god investering”.

ABC-model sikrer top- og bundlinje

ABC Softwork har givet Matas A/S et praktisk ledelsesværktøj, der giver et nuanceret billede af, hvor butikskæden har investeret deres kapitalbinding.

Det giver topledelsen og logistikfunktionen i Matas A/S et grundlag for at balancere kapitalbinding og servicegrad, altså at holde lagerbindingen nede og omsætningen oppe.

Sagt med andre ord: Matas A/S har reduceret lagerværdien markant og samtidig fastholdt kædens høje servicegrad. Matas har analyseret hele varesortimentet og har ved hjælp af ABC-modellen opdelt varerne i ni kategorier, der afspejler dels, hvor lønsom varen er, og dels hvor hurtigt varen bevæger sig i vareflowet.

Teorien bag ABC modellen og ”den dobbelt ABC” bygger på ideen om, at varer har forskellig værdi og aftræk, og at en virksomheds succes afhænger af evnen til at have ekstra fokus på de få afgørende varer (AA), der udgør kerneforretningen.

Hvad gjorde Matas?

Matas_case_DK

Mål

Sikre en høj servicegrad mod kunderne, og reducere lagerbinding lokalt og centralt.

Løsning

I dag sikrer den centrale logistikafdeling, at de rigtige varer i de rigtige mængder tilgår kædens butikker. Vareflowet analyseres centralt, og ABC modellen skaber grundlag for en differentieret lager- og indkøbsstyring. Differentiering afspejles i en ny form for ledelsesrapportering.

Resultater

Det nye ledelses- og styringsværktøj bygger intelligens ind i styring af det vigtige vareflow. Logistikfunktionen har reduceret den samlede lagerbinding markant og fået et redskab til at fastholde de høje servicegrader ud imod slutkunderne. Samtidig har butikkerne fået frigivet mere tid til at servicere kunderne.

Om Matas

Matas beskæftiger ca. 2500 medarbejdere og har 291 butikker, centrallager i Allerød i Nordsjælland, et meget dynamisk sortiment på 15.000-20.000 aktive salgsvarer og op til 20 procent nye varer i sortimentet per år.