Sådan skaber du en superoptimeret supply chain

Dette artikel er outdated – læs den opdaterede version her

På vej mod den superoptimerede Supply Chain: Nedbryd silotænkning, brug dit data og del dine prioriteter med leverandøren. 

Mange virksomheder vil gerne optimere deres supply chain, og forsøger at minimere lageret uden at sænke servicegraden. Det er en god start på vej mod den “superoptimeret supply chain,” hvor man arbejder tæt sammen med leverandører og kunder. Desværre går mange danske virksomheder i stå på trin 2, da de mangler vilje og værktøjer til at komme videre.

Troels Kyhn Jakobsen, senior implementeringskonsulent hos ABC Softwork, har på baggrund af +100 implementeringsforløb udviklet en fem-trins-model, som viser de trin en typisk virksomhed gennemgår, når de optimerer forsyningskæden.

5-trinsmodel_august2016

 

“Man kan hurtigt reagere på markedsændringer, hvis der er gennemsigtighed i ens forsyningskæde.”

  • Lær mere på workshop’en “Strategisk forhandlingsteknik” der afholdes d. 9. og 11. okt i Kolding og København

Trin 1: Hver afdeling optimerer for sig selv

Virksomheder på trin 1 handler mere på mavefornemmelse end data.

“Folk mangler værktøjer. De ser på data og synes, at der er noget, der ikke stemmer. Men det er for komplekst at overskue. Hvor skal jeg sætte ind?”

Ofte bruges data ikke strategisk. Silotænkning er udbredt: Salg, indkøb og logistik opererer hver for sig, og prøver at optimere deres egne parametre uden at tage hensyn til firmaets overordnede mål.

Salg fokuserer på kunderne, hvilket kolliderer med indkøbernes højeste prioritet: At balancere lagerbindingen og servicegraden.

I denne fase mangler organisationen en erkendelse af, at det er nødvendigt med forandringer.

Trin 2: Erkend problemet, selvom det gør ondt

Det første skridt på vejen til trin 2 er, at topledelsen erkender, at økonomi, indkøb, salg og logistik skal sætte sig sammen og synkronisere deres KPI’er så de ikke modarbejder hinanden. Der skal defineres et fælles sprog, fælles grundprincipper og prioriteter. Det er bl.a. lykkedes for DAFA.

Enkelt_abc

På trin 2 får virksomheden et fælles sprog for, hvilke varer de skal have på lager. “Sproget” er en kategorisering af varer i forhold til deres vigtighed for forretningen.

Men det er ikke uden modstand: “Det gør ondt på folk, når de opdager at det produkt de er ansvarlige for, har lav prioritet for virksomheden. Men hvis de ser et godt datagrundlag, så taler tallene et så tydeligt sprog, at det overbeviser og danner grundlag for forandringer i adfærden.”

Virksomheden erfarer typisk, at det er 20 procent af varerne, der genererer 80 procent af omsætningen – og omvendt: At 80 procent af varerne kun genererer 20 procent af omsætningen.

Når salg og indkøb første gang ser hvilke varer, der står for 20 procent af omsætningen, opstår en fælles dagsorden der spreder sig til hele virksomheden.

Trin 3: Inddrag leverandører

Når virksomheden har fået skabt en intern fælles forståelse og sprog, kan man kikke ud over egne rækker og involvere leverandørerne. Målet er at aftale- og leveringsvilkår afspejler virksomhedens egne prioriteter. Læs evt. 3 tricks til din leverandørforhandling

Troels fortæller om en kunde hos ABC Softwork, som tog et usædvanligt skridt:

 “Vores kunde lavede en særaftale med en af deres vigtigste leverandører. Leverandørens hovedlager ligger under 1 km væk, så kunden flyttede simpelthen sikkerhedslageret over til leverandøren. Det frigav en halv million kroner på lageret.”

Trin 4: Nøgleleverandører får særbehandling

Porteføljen af leverandører kan også blive skarpere. Det er næste skridt.

“For mange virksomheder er det en stor opgave at kæmme porteføljen af leverandører og genforhandle kontrakter”.

“Men virksomheder glemmer ofte at deres indkøbere nemt kan udpege de 10-20 leverandører som leverer deres vigtigste varer, det er 80/20- reglen igen.” fortæller Troels Kyhn Jakobsen.

Den viden gør genforhandlingen mere overskuelig, da selv:

Små justeringer i de største leverandørkontrakter kan aflæses direkte på bundlinjen.

Med det gode datagrundlag og åbenhed om prioriteterne kan man skabe tætte strategiske alliancer med de vigtigste leverandører.

den_buede_5_trins_model_2

Trin 5: Leverandør og kunde deler data

På udviklingstrin 5 rykker kunde og leverandør tæt sammen. ABC Softwork har oplevet, at kunden skriver ABC-koderne på ordresedlen, så leverandøren ved, om det er en vare med høj eller lav prioritet for kunden. På den måde er ABC-koderne blevet et fælles sprog både internt og eksternt i værdikæden.

Åbenhed og transparens styrker relationen og giver optimale samarbejdsvilkår.

Det kan virke som et ekstremt skridt at dele data med leverandører, da man traditionelt er opdraget til at holde kortene tæt til kroppen.

I trin 5 baseres forhandlinger på en gensidig interesse i at udvikle og styrke hinandens forretning. Man fremmer styrkerne og reducerer svaghederne i “den store værdikæde”, som både kunde og leverandør er en del af. Tætheden giver virksomhederne en sund forretning med en stabil leveringsevne.

Langt fra alle virksomheder er nået hertil, fordi det både er en gradvis og lang erkendelsesproces hos medarbejdere og ledelse, og leverandørerne skal komme til de samme erkendelser. Oveni involverer det IT-investeringer, der typisk kræver mange ressourcer at implementere.


Workshop i strategisk leverandørforhandling

Lær mere på workshop’en “Strategisk forhandlingsteknik” der afholdes