Undersøgelse: 5 barrierer forhindrer danske virksomheder i at balancere lagerbinding og leveringsevne

“Jeg mener at en løbende afstemning og planlægning mellem salg, indkøb, logistik og produktion er vigtig”

Survey_GraphDK

Diagrammet viser, at 94% mener en tværgående process er vigtig, for at opnå målet om høj leveringsevne og lille lagerbinding. Den tværgående planlægningsproces – også kendt som Sales & Operation planning – øger beviseligt profitabiliteten (DAFA er et godt eksempel), men pt. er det kun 16% af de adspurgte som har udviklet og implementeret en. Det efterlader 84% af de danske virksomheder med et stort uudnyttet potentiale.

Her er de 5 barrierer

Vi bad virksomhederne tilkendegive de største udfordringer for at etablere en S&OP planlægningsproces, som synkroniserer virksomheden internt:

  • Driften ”æder” udviklingsaktiviteter (69%)
  • Virksomheden handler og tænker i siloer (59%)
  • Mangel på et fælles datagrundlag (44%)
  • Viden om hvordan en fælles planlægningsproces designes (41%)
  • Topledelsens fokus (30%)

Topledelsen skal tage ansvar

Topledelsen er, ifølge undersøgelsen, ikke en barriere for implementeringen af en fælles planlægningsproces (en del af den superoptimerede supply chain). Alligevel vurderer medarbejderne at driftsopgaver æder tiden.

Hos ABC Softwork mener vi, at det er et ledelsesansvar at sikre en optimal drift og planlægning. Når 88% af de adspurgte virksomheder mener, at en fælles planlægningsproces er afgørende for at balancere lagerbinding og leveringsevne, må det også være et ledelsesansvar at dedikere udviklingsorienterede ressourcer og nedbryde funktionssiloerne.

Gratis workshop hjælper dig forbi de 5 barrierer

ABC Softwork har lanceret 2 workshops, der introducerer dig hands-on til den tværgående process (Sales & Operation Planning.) Deltag på “Forankring i hverdagen – fra analyse til handling med ABC” i Kolding d. 14. april & i København d. 16. april. Kurset er et unikt – og gratis – tilbud for kunder hos ABC Softwork