Den superoptimerede supply chain

INTRO TIL 5-TRINS MODEL: Din supply chain er vejen til profitabel vækst. Målet er en markant lavere lagerbinding, høj servicegrad mod kunderne og agilitet i forhold til markedets udvikling.  

I den superoptimerede supply chain arbejder virksomheden tæt sammen på tværs af siloer, og med leverandører og kunder. 5-trins modellen skitserer de forskellige modenhedsfaser en virksomhed gennemgår på vej mod den superoptimerede supply chain.

Erfaringerne viser at mange danske B2B virksomheder er langt fra at være superoptimeret

De fleste virksomheder går i stå på trin 2, da de mangler vilje og værktøjer til at komme videre. Hør mere på vores gratis morgenmøde i november.

Troels Kyhn Jakobsen, senior implementeringskonsulent hos ABC Softwork, har på baggrund af +100 implementeringsforløb udviklet modellen, som viser de faser en typisk virksomhed gennemgår, når de optimerer deres forretning og bevæger sig mod den superoptimerede supply chain.

5-trinsmodel_udviklingstrin

“Man kan hurtigt reagere på markedsændringer, hvis der er gennemsigtighed i ens forsyningskæde.”


Trin 1: Silotænkning & fravær af fakta

Virksomheder på trin 1 fokuserer på toplinjevækst og forsyningssikkerhed.

Alle varer og kunder er lige vigtige, og out-of-stock får bølgerne til at gå højt.

Som konsekvens opererer man med et unødvendigt højt varelager og en lav omsætningshastighed.

Beslutninger træffes oftere på baggrund af mavefornemmelser end data. Virksomhedens data bruges ikke strategisk, og både ledelse og medarbejdere arbejder uden et fælles beslutningsgrundlag.

Silotænkning er udbredt: Salg, indkøb og logistik opererer hver for sig, og prøver at optimere deres egne parametre.

Virksomhedens ledere og medarbejdere er ikke er klar over, at siloerne modarbejder hinanden og på den måde begrænser virksomhedens muligheder for succes. I denne fase mangler organisationen et fælles sprog og en erkendelse af at forandringer er nødvendige.

Trin 2: Produktlønsomhed & leverandørsamarbejde

Springet fra trin 1 til 2 sker når virksomheden erkender at deres vækst ikke nødvendigvis er profitabel.  De har også erkendt nødvendigheden af at kunne servicere markedet differentieret, f.eks. er nogle produkter vigtigere end andre – og nogle kunder er vigtigere end andre. Virksomheden arbejder på dette stadie med deres data og bruger den nye indsigt til at skabe et fælles sprog på tværs af afdelinger.

På trin 2 er der primært fokus på analyse af produktlønsomhed.

Virksomheden erfarer at kun 20 % af varerne af deres varer genererer 80 % af omsætningen – og begynder at forme deres arbejdsgange derefter

Enkelt_abc

På trin 2 begynder virksomheder at arbejde struktureret med analytics, og identificerer deres vigtigste varer (AA) og deres mindre vigtige varer.

Med ledelsens opbakning etableres et strategisk beslutningsgrundlag og et fælles abc-sprog, som klæder indkøb- og logistikfunktion på til at træffe beslutninger der er til virksomhedens bedste. Herefter starter “oprydningen” i den eksisterende supply chain:

  1. Produkter der primært bidrager med “støj” og kompleksitet fjernes fra varesortimentet
  2. Virksomheden definerer spilleregler der sikrer en sund balance i varelageret, og tilgodeser både forsyningssikkerhed og lagerbinding.

Samarbejdet med leverandørerne systematiseres

På trin 2 taer samarbejde og forhandling med leverandører udgangspunkt i den differentierede tilgang (AA er vigtigere end CC). Målet er at aftale- og leveringsvilkår afspejler virksomhedens egne prioriteter.

Små justeringer i de største leverandørkontrakter kan aflæses direkte på bundlinjen.

Alle forandringer skal forankres i toppen, og ledelsen skal understøtte den “nye” forståelse af at noget er vigtige end andet. Hvis ikke ledelsen er moden til at træffe de svære beslutninger er virksomheden ikke i fase to.

Trin 3: Salg & Supply Chain

På trin 3 bygger virksomheden bro mellem salg og supply chain, og der opstår en fælles dagsorden.

Det er en stor opgave af forene de to verdener – den kommercielle og den operationelle – som traditionelt set er drevet af meget forskellige mål og persontyper.

Denne fase handler i høj grad om mennesker, fælles prioriteringer (ABC sproget) og forandringsledelse, – og sekundært om analyse. Dog kræver det fakta at skabe et fælles verdensbillede og herefter planlægge og systematiserer rutiner og processer, som sikrer at virksomhedens supply chain er – så vidt muligt – på forkant med efterspørgslen og kundernes bevægelse i markedet.

Virksomhederne forud for fase tre er ofte reaktive og på bagkant med efterspørgslen.

Formålet med den tværgående S&OP proces er at knytte en tættere forbindelse mellem dem som kender kunderne bedst (salg) og dem som er ansvarlig for leverancen (supply chain)

Trin 4: Kundelønsomhed

I fase 4 er virksomheden klar til at tage fat i analyser af kunderne, og kundernes profitabilitet.

Mange virksomheder servicerer kunder, der reelt giver underskud. De ved det bare ikke. Med det gode datagrundlag, der viser lønsomheden sort på hvidt, får virksomheden et stærkt grundlag for at prioritere kunderne og for at genforhandle kontrakter.

 

5-trins_model-lile

Trin 5: Den superoptimerede supply chain

I den superoptimerede supply chain arbejder alle enheder i virksomheden tæt sammen på tværs af interne siloer og med leverandører samt kunder. (Læs mere om supply chain visionen.) Målet er at levere en sublim service, på en profitabel og ansvarlig måde.

På trin 5 baseres forhandlinger, med både leverandører og kunder, på en gensidig interesse i at udvikle og styrke hinandens forretning.

Man fremmer styrkerne og reducerer svaghederne i “den store værdikæde“, som både kunde og leverandør er en del af.

Tætheden giver virksomhederne en sund forretning med en stabil leveringsevne.

Flere parralle supply chains i din supply chain

På trin 5 begynder virksomheden at arbejde med segmentering af forsyningskæden, så den reelt skaber flere forsyningskæder med forskellige servicegrader.

 

Alle kunder har ikke behov for det samme serviceniveau eller den samme opmærksomhed.

  • Nogle kunder ønsker en stabil forsyning af ensartede ordrer, der bliver leveret i én forsendelse én gang om måneden.
  • Andre har behov for hyppigere leveringer, der skal pakkes og mærkes forskelligt og leveres til forskellige adresser

Kunsten er at mestre de mange mindre supply chains i en.